skip to Main Content

‘PvE Bimmen’

Botbouw heeft ons voor dit project gevraagd een haalbaarheidsstudie te doen. Aan de hand van het Programma van Eisen, het bouwbesluit en de architectonische randvoorwaarden zijn wij gaan puzzelen en hebben het programma precies passend gekregen in de gebouwen. Dit was echter pas deel één van het onderzoek, want daarna gingen we aan de slag met het optimaliseren naar aanleiding van de vormfactoren zoals de verhouding bruto vloeroppervlakte en gebruiksoppervlakte. Het BIM-model waarbij alleen de ruimtes als blokken worden gemodelleerd is hierbij de perfecte tool om alle data te verkrijgen.

Team:

Botbouw – BIMprojects

Back To Top