skip to Main Content

BIM en Circulair Groen

Voor project ‘Circl Paviljoen’ (de Architekten Cie) hebben wij, in opdracht van Donker Groen, het (BIM) aspect-model gemaakt van het tuinontwerp. Voor Donker Groen was dit het eerste BIM-project. Onze BIM-experts hebben extra aandacht besteed aan de informatie en communicatie die nodig is om BIM aan te laten sluiten op de bedrijfsprocessen van de opdrachtgever en die van het Bouwteam. Gezamenlijke evaluatie van het project resulteerde in een document met aanbevelingen voor uitvraag tot en met oplevering van een BIM.

De tuin vormt de intermediair tussen het bestaande hoofdkantoor van de ABN AMRO en het nieuwe paviljoen. De demarcatie in het BIM-uitvoeringsplan maakte dat ook het modelleren van de trappen, half bouwkundig half tuin, onderdeel uitmaakte van het aspectmodel. Als onderdeel van circulair bouwen is na afronding van de uitvoering van de tuin een As-Built model gemaakt. Momenteel werken we aan een nieuwe BIM-opdracht voor donker design (donker groep).

Team:

Donker Groen (donker groep) – BAM – de Architekten Cie – BIMprojects

Back To Top