Skip to content

Alle opties in een Gevelklaar model

Oevernest in Oosthuizen is een project met 28 starterswoningen. Voor dit project zijn we twee nieuwe uitdagingen aangegaan. Het verwerken van alle kopersopties in één model en het implementeren van het ‘Gevelklaar’ systeem in het onderliggende ontwerp.  Doel van deze aanpak is om het proces te optimaliseren en de faalkosten te reduceren. Het complete team heeft een mooie prestatie geleverd. BIM heeft ook hier zijn meerwaarde bewezen.

Start engineering: mei 2021 Realisatie: voorjaar 2022.

Team:

Rietvink Architecten (ontwerp) – Henselmans Bouw en ontwikkeling –  S3 adviesbureau constructies – Sijperda Hardy advies installaties – Spaansen – BIMprojects

Back To Top