skip to Main Content

BOUWEN IS TEAMWORK

VERBINDERS IN DE BOUW

Opdrachtgevers ondersteunen op een efficiënte en kwalitatieve wijze is waar BIMprojects voor staat. Onze medewerkers hebben ruime kennis van bouwtechniek, BIM-software en het bouwproces. Met deze kennis verzorgen wij de informatie die nodig is voor goede communicatie en een soepel proces van initiatief tot en met beheer en onderhoud. BIM is hierbij een krachtig hulpmiddel dat ook als zodanig wordt ingezet. Met onze oplossingen verbinden wij architectuur en uitvoering.

Wil je ook delen, groeien en bouwen in en aan ons team! Bekijk onze vacature(s).

WERKWIJZE

Ons bureau richt zich op een duurzame samenwerking met haar opdrachtgevers. Een goede verstandhouding, kwaliteit en een transparante aanpak vormen hiervoor de basis.

Wij vormen de spil in het samenbrengen van bouwtechnische kennis van alle betrokken BIM-partners. Door projecten eerst virtueel te bouwen optimaliseren we de informatie en communicatie tussen de belanghebbende voor aanvang van de uitvoering. Door een goede inventarisatie van de wensen van onze opdrachtgevers en een kostenefficiënte benadering zijn alle projecten maatwerk.

Daarnaast zijn wij op de hoogte van de nieuwste softwareontwikkelingen om de samenwerking met onze opdrachtgevers en project-partners (co-makers) blijvend te verbeteren.

ARCHITECTUUR EN VISUALISATIE

Architecten werken graag met ons samen aan projecten van klein tot groot. Door onze kennis van bouwtechniek en aandacht voor integraal ontwerpen samen te brengen in een BIM-model versterken wij de architectuur en ondersteunen wij onze opdrachtgevers. Middels verschillende visualisatie technieken volgt u de ontwikkelingen van het ontwerp en maakt u een virtuele wandeling door en om het gebouw. Met BIMx schakelt u bovendien moeiteloos tussen het 3D model en de bijbehorende 2D plattegronden, gevels en doorsneden.

BIM MANAGEMENT

BIM-management zien wij als het vooraf en in goed overleg vastleggen van de verwachtingen van de opdrachtgever en betrokken partijen die gebruik maken van de BIM-methodiek. Zo ontstaat er een document met afspraken (BIM-protocol) waarin alle partijen, voorafgaand aan het project, helder omschrijven welke gegevens ze van elkaar uit het BIM-model verwachten. Onze BIM-coördinator controleert of de verwachte informatie ook geleverd wordt. De focus ligt op een werkend BIM-model welke het proces- en kwaliteitsmanagement van alle belanghebbende partijen ondersteund.

Architecten en
Woningcorporaties

Bel met Jan +316 13 19 59 40

Aannemers en
Ontwikkelaars

Bel met Jasper +316 54 69 49 36

BIMregie en BIM cordinatie

Bel met Sjors +316 82 85 87 11

Herbestemming, restauratie en BIM?

bel met Arjen +316 10 86 68 96

Back To Top