skip to Main Content

BIM en DETAILS even belangrijk tijdens de uitvoering

We werken steeds meer projecten uit in 3D. ‘Bimmen’ is meer en meer gemeengoed in de bouwsector. Dit is voor alle projectpartners een goede ontwikkeling. Want door virtueel bouwen wordt iedereen beter geïnformeerd. Naast de 3D-modellen besteden wij bij BIMprojects veel aandacht aan 2D-informatieverstrekking. Voor alle fasen van het project. Wij zien echter een tendens waarbij marktpartijen zich ‘verschuilen’ achter het 3D-model. In plaats van het aanleveren van goede uitvoeringsdetails wordt er verwezen naar het 3D-model. Een goede bouwvoorbereiding in 3D kan wat ons betreft niet zonder goede 2D-informatie. Zeker niet tijdens de uitvoering. BIMprojects maakt zich daarom sterk voor goede uitvoeringsdetails op de bouw.

Back To Top