Skip to content

BIM als katalysator

Circulair Bouwen vraagt om Cultuurverandering. BIM als katalysator
2024 is nog maar net uit de startblokken en nu al weten we allemaal dat 2024 het jaar van de waarheid gaat worden. Nog nooit was er een jaar waarin de BOUWWERELD kan laten zien welke kant we op moeten met Nederland, Europa, de Wereld. 2023 was het jaar van BIOBASED bouwen dat onder andere laat zien hoe bouwend Nederland SAMEN met boeren werken aan een groene en toekomstbestendige economie. De bouwwereld kan ons letterlijk laten ZIEN, VOELEN EN BELEVEN hoe de toekomst KAN zijn. 2024 wordt het jaar van DOORPAKKEN en DUURZAME KEUZES net als die dappere boeren! Maak een start met cultuurverandering en zet stappen om SAMEN te werken aan Circulair bouwen. BIM werkt als katalysator als het gaat om cultuurverandering in de bouw. 

Jan: “Circulair Bouwen kan alleen slagen als BIM door de gehele bouwketen wordt toegepast. Het complete bouwproces, van initiatief tot en met demontage en hergebruik, moet informatie-gestuurd worden. Slimme software en het koppelen van data is de enige oplossing om de complexe puzzel, wat Circulair Bouwen nu eenmaal is, op te kunnen lossen”. Het huidige bouwproces is complex en om te komen tot een circulaire economie neemt de complexiteit alleen maar toe. BIM is een tool waarmee belangrijke informatie tijdens het totale bouwproces voor alle stakeholders toegankelijk en beheersbaar is. Tegelijkertijd dwingt de toepassing van BIM de bouwketen tot anders samenwerken en dwingt het om anders omgaan met informatie. Niet nadenken maar voordenken! In de virtuele gebouwde omgeving kunnen we leren hoe we informatie van materialen en objecten gedurende de gehele levenscyclus kunnen hergebruiken. Het hergebruiken van gebouw gebonden informatie is het voorland van Circulair Bouwen.

Er zijn nu al steden die beschikken over een Digitale Tweeling (Digital Twin). Hiermee wordt informatie uit het verleden gerecycled om de toekomst vorm te geven en kan de burger participeren. De Digitale Tweeling is een belangrijke stap naar de circulaire stad. De volgende stap zal zijn dat alle bouwwerken verplicht een materiaalpaspoort krijgen. In dit digitale paspoort krijgen alle objecten van een gebouw een unieke identiteit. Materialen met een identiteit maken geen afval meer maar worden grondstoffen. Gebouwen gaan we zien als een grondstoffenbank. In de nabije toekomst zal de financiële sector dan ook anders omgaan met de waarde van gebouwen. Met BIM kan ieder gebouw over zijn eigen Digital Twin beschikken.

Jasper: “Door de processen verder te automatiseren en de efficiëntie te optimaliseren kan de productie opgevoerd worden. Daarmee kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat het bouwtempo op niveau blijft gezien de toenemende regeldruk”. Om het doel van een volledig circulaire economie in 2050 te kunnen realiseren zullen we zuiniger en slimmer met grondstoffen om moeten gaan. Het is dan ook mooi om te zien hoe BIM functioneert als katalysator voor Circulair Bouwen.

Schakel BIMprojects in en werk samen toe naar Circulair Bouwen. 

Back To Top