Skip to content

Samenwerken op basis van informatie is de grootste innovatie.

Al meer dan twee decennia wordt BIM gezien als de toekomst voor de bouw. Tot op heden zijn er nog veel partijen die worstelen met de meerwaarde van BIM voor hun eigen organisatie. En toch is BIM een zegen voor de bouw. En wel om de eenvoudige reden dat er dankzij BIM beter samengewerkt MOET worden. 

Jan: “De vele mogelijkheden van BIM worden nog altijd niet benut. Maar circulair bouwen gaat wel voor een verbreding en versnelling zorgen”. De kern van BIM is dat alle partijen hun informatie voor het bouwproces uit een BIM-model halen. De waarde van de informatie die uit het model komt verschilt per deelnemer. En daar liggen nu juist de grootste uitdagingen en de grootste kansen in de bouwwereld. Het BIM-proces dwingt de bouwpartners om inhoudelijke afspraken te maken over de informatie die in het model (per discipline) aanwezig dient te zijn. Ook worden er afspraken gemaakt over de 2D-output. Het bouwen van een project start op de virtuele bouwplaats. Dit is Samenwerken 2.0.

Jasper: “BIM is een nieuwe taal, die moet je leren spreken, verstaan, schrijven en leren begrijpen. Ook hier is samenwerking cruciaal. Want samen BIMmen begint al bij de uitvraag. Er zijn gelukkig mooie documenten beschikbaar (BIMloket) om ervoor te zorgen dat we dezelfde taal spreken”. Wacht dus niet langer en begin met de implementatie van BIM in uw bedrijfsprocessen. Jan: “Momenteel is wellicht het beste moment om met BIM te beginnen. Een groeiend aantal marktpartijen BIMt al meer dan 5 jaar en kent de klappen van de zweep en kent tevens de kansen van BIM. Samen weet je meer!”.

Bouwend Nederland zet momenteel volop in op geprefabriceerde bouwelementen. Deze elementen worden in BIM geëngineerd, meestal door de leverancier zelf. Voordat de elementen in productie gaan is er een intensieve samenwerking tussen de BIMspecialisten van het ingenieursbureau, aannemer en leverancier.  De aannemer voegt de verschillende modellen samen op de virtuele bouwplaats. Na validatie van de verschillende BIM-modellen kunnen de elementen in productie. Zoals Arnold Henselmans (Henselmans Bouw & Ontwikkeling) onlangs zei over een project in aanbouw: “ Wij hebben dit gebouw al eens eerder gebouwd”. Door de goede voorbereiding en samenwerking in een BIM wordt er sneller en beter gebouwd.

Ook beter Samenwerken met BIM dan belt u met de bevlogen teamleden van BIMprojects, of u stuurt een mail naar info@bimprojects.nl

Back To Top